Фотожыйнак

Курсы 1С Предприятие Бишкек Курсы 1С Предприятие Бишкек Курсы 1С Предприятие Бишкек Курсы 1С Предприятие Бишкек Курсы 1С Предприятие Бишкек Курсы 1С Предприятие Бишкек Курсы 1С Предприятие Бишкек Курсы 1С Предприятие Бишкек Курсы 1С Предприятие Бишкек

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин окуу борборунда “1С Ишкана 8.2.” программасы боюнча курстар өткөрүлөт

КР ФМнын КР ФМнын КР ФМнын КР ФМнын КР ФМнын КР ФМнын КР ФМнын

КР ФМнын окуу базасында «Oracle Database Workshop» практикалык семинары өткөрүлөт

Финансовый учет курсу Финансовый учет курсу Финансовый учет курсу Финансовый учет курсу Финансовый учет курсу Финансовый учет курсу Финансовый учет курсу Финансовый учет курсу

«Финансылык эсеп» курсу

Чолпон-Ата шаары Чолпон-Ата шаары Чолпон-Ата шаары Чолпон-Ата шаары Чолпон-Ата шаары Чолпон-Ата шаары Чолпон-Ата шаары Чолпон-Ата шаары Чолпон-Ата шаары Чолпон-Ата шаары Чолпон-Ата шаары

Тимбилдинг. Чолпон-Ата шаары.