КӨҢҮЛ БУРГУЛА! КӨҢҮЛ БУРГУЛА! КӨҢҮЛ БУРГУЛА!

Бюджеттик уюмдардын  ички аудиторлорунун потенциалын жана кесиптик билимдерин тынымсыз  жогорулатуу максатында  Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору “Ички аудитордун кесиптик сертификатын тастыктоо үчүн курс” темасындагы онлайн курсун өткөрүүнү пландоодо. 

Окуу Zoom платформасында,  заманбап дистанттык билим берүү технологиясын колдонуу менен өткөрүлөт.

Онлайн курсунун узактыгы  40 академиялык саат көлөмүндө. 

Окутуунун баасы: 3000 сом.

Төлөм жүргүзүлгөнү такталгандан кийин группага кабыл алынат. 

Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү байланыштарга кайрылууга болот:

тел.: 0772767364 (Whatsapp), 0708 100147, email: kadoeva1505@mail.ru.

Аудиторлорго арналган окуу курсуна кош келиңиздер