КӨҢҮЛ БУРГУЛА! КӨҢҮЛ БУРГУЛА! КӨҢҮЛ БУРГУЛА!

Бюджеттик уюмдардын  ички аудиттеринин билим деңгээлин жогорулатуу максатында  Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору «Ички аудиттин кесиптик сертификатын тастыктоо үчүн курс” темасындагы онлайн курсун өткөрүүнү пландоодо. 

 

Окуу Zoom платформасында,  заманбап дистанттык билим берүү технологиясын колдонуу менен өткөрүлөт.

Онлайн курсунун узактыгы 10 күн, 40 академиялык саат көлөмүндө, саат 14:00 дөн 17:15 чейин. 

Окутуунун баасы: 3000 сом.

Окуу группанын түзүлгөнүнө карап жүргүзүлөт.

Төлөм жүргүзүлгөнү такталгандан кийин группага кабыл алынат. 

Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү байланыштарга кайрылууга болот:

тел.: 0772767364 (Whatsapp), 0708 100147, email: kadoeva1505@mail.ru.