2015-ЖЫЛДЫН 03-АПРЕЛИНДЕГИ №72 МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЖӨНҮНДӨГҮ» КР МЫЙЗАМЫНЫН РЕДАКЦИЯСЫ БОЮНЧА АДИСТЕШТИРИЛГЕН КУРС

Мамлекеттик органдардын кызматкерлери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, чакан жана орто бизнес өкүлдөрү үчүн.

Ар дайым биз менен көрсөтүлгөн телефон менен байланыша аласыз: +996 (312) 625 893

Дареги: Кыргызстан, Бишкек шаары, Эркиндик бульвары 58А