КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!!!

Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин кызматкерлеринин потенциалын  жогорулатуу максатында, КР Финансы министрлигинин Окуу борбору төмөнкүдөй адистештирилген окуу курстарына группа топтоп жаткандыгын кулактандырат:

1. “Бюджеттик мекемелердин жетекчилери үчүн бухгалтердик эсептин негиздери”

Окуу курсунун узактыгы: 1 күн, 8 академиялык саат, саат 09:00 дөн 16:30га чейин, окутуунун баасы – 1200 сом;

2. “Мамлекеттик сектордогу бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук”

Окуу курсунун узактыгы: 5күн, 40 академиялык саат, саат 09:00 дөн 16:30га чейин, окутуунун баасы – 3500 сом;

3. “Бюджеттик мекемелер үчүн 1С: Бухгалтерия “

Окуу курсунун узактыгы: 5 күн, 30 академиялык саат, саат 09:00 дөн 15:00гө чейин, окутуунун баасы – 3000 сом.

4. “Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк”

Окуу курсунун узактыгы: 1 күн, 8 академиялык саат, саат 09:00 дөн 16:30га чейин, окутуунун баасы – 1000 сом.

Группанын топтолушуна карай окуу курсунун өткөрүлүүчү так датасы тууралуу угуучуларга кошумча маалымат берилет.  

Окутуу үчүн төлөм жүргүзүлгөндөн кийин группага кабыл алынат.

Кошумча маалыматтар үчүн төмөнкү даректер аркылуу байланышууга болот: email : ucmfkr@gmail.com, kadoeva1505@mail.ru., тел.: 0772767364 (Whatsapp).

Окуу курсуна кош келиңиздер!