КӨҢҮЛ БУРГУЛА, КӨҢҮЛ БУРГУЛА, КӨҢҮЛ БУРГУЛА!!!

КР Финансы министрлигинин  Окуу борбору “Бюджеттик мекемелердин бухгалтерлери жана финансистери үчүн Google Таблицалар” темасы боюнча мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин кызматкерлеринин билимдерин жогорулатуу үчүн адистештирилген окуу курсуна группа топтоого карата жарыя кылат.  
Google Таблицалар - бул белгилүү Excel программасын алмаштыруучу жадыбалдык (таблицалык) редактор. Негизги артыкчылыгы - кадимки копьютерде же смартфондо иштегендей эле (интернет-баракча менен иштегендей) браузер аркылуу иштөө. Google Таблицаларда, Excel ден айырмаланып, ар кандай деңгээлдеги файлга кирүү аркылуу чогуу иштөөгө басым коюлган.

 Окуу курсунун бүтүшү менен угуучуларга сертификат берилет.

Окуу курсунун узактыгы: 2 күн, 8 ак.с., саат 14:00 дөн 17:00гө чейин (группанын топтолушуна карай окуу курсунун өткөрүлүүчү так датасы тууралуу кошумча маалымдайбыз).
Окутуунун баасы - 1400 сом (окутуу үчүн төлөм жүргүзүлгөндөн кийин группага кабыл алынат).
Кошумча маалыматтар үчүн төмөнкү даректер аркылуу байланышууга болот:
email:ucmfkr@gmail.com; kadoeva1505@mail.ru.; тел.: 0772767364 (Whatsapp).

Окуу курсуна кош келиңиздер!