КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН ОКУУ БОРБОРУ ОНЛАЙН РЕЖИМИНДЕ

Кыргыз Республикасынын Минансы министрлигинин Окуу борбору бүтүндөй өлкө боюнча адистерди онлайн режиминде окутуу ишин токтотпостон улантууда.

Окуу Zoom платформасында жүргүзүлөт.


Онлайн окутуу – бул бат өзгөрүлүп турган азыркы шарттагы туура чечим.
Ар кандай багытта өнүгүүнүн мүмкүнчүлүгү, ар кандай өзгөрүүнүн коркунучсуз таасири.


Эгерде Сиз окуу курсун тандай элек болсоңуз, анда биздин курстарга сиздин көңулүңүздү бурабыз:

1) “Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу”

2) “Бюджеттер аралык мамилелер”

3) “1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений”

4) “Жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу”

5) “Мамлекеттик сектордогу бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук”

6) “Жергиликтүү коомдун жарандык бюджети”

7) “Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк”

8) “Бюджеттик мекемелердин финансистери жана бухгалтерлери үчүн GoogleТаблицалар”

9) “Мамлекеттик инвестициялар долбоорлорун башкаруу”

10) “Медициналык буюмдардын жана даары-дармектердин электрондук базасын колдонуу”

11) “Электрондук мамлекеттик сатып алууларга катышуунун жана конкурстук табыштамаларды берүүнүн тартиби”