КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН АЙМАКТЫК БАШКАРМАЛЫКТАРЫНЫН ЖЕТЕКЧИЛЕРИНИН БИЛИМИН ЖОГОРУЛАТУУ

Кыргыз Республикасынын финансы Министрлигинин Окуу борборунда Кыргыз Республикасынын финансы Министрлигинин аймактык башкармалыктарынын жетекчилери үчүн билимин жогорулатуучу курстар өткөрүлөт.

Ар дайым биз менен көрсөтүлгөн телефон менен байланыша аласыз: +996 (312) 625 893

Дареги: Кыргызстан, Бишкек шаары, Эркиндик бульвары 58А