Кыргызстандагы МЖӨнүн артыкчылык багыттары

Кыргызстандагы МЖӨнүн артыкчылык багыттары


Мамлекеттик-жекече өнөктөштүк (МЖӨ) – бул учурдагы мамлекеттин социалдык-экономикалык маселелерин чечүү үчүн, мамлекеттик өнөк тарабынан жеке ишкерди өнөктөшүүгө тартуу.

   Чет мамлекеттерде МЖӨ механизми аркылуу долбоорлорду колдоо жана ишке ашыруу боюнча бай тажрыйбалар топтолгон. Дүйнөдөгү бардык өнүккөн өлкөлөрдүн экономикалык тармактарында МЖӨ механизмдери кенен колдонулат. Улуу Британия, АКШ, Франция, Италия, Германия, Япония өлкөлөрүндө МЖӨ долбоорлору бир кыйла ийгиликтүү ишке ашырылган. МЖӨнү колдонууда ар кайсы өлкөнүн өзүнүн тармактык артыкчылыктары бар: АКШда бул тармак унаа жолу болсо, ал эми Улуу Британияда - саламаттыкты сактоо жана билим берүү, Германияда – билим берүү, Италияда жана Францияда - саламаттыкты сактоо тармактары болуп саналат.
     Кыргызстанда бүгүнкү күндө МЖӨнү колдонуудагы артыкчылык багыттар болуп социалдык инфрастуктура жана айыл-чарба тармагы эсептелет. Башкаруудагы заманбап усулдарды, кызмат көрсөтүүнүн жана тейлөөнүн алдыңкы технологияларын киргизүүдө  ушул эки тармактын бүгүнкү күндө каржылык ресурстарга муктаждыгы жогору. Бирок, учурдагы бардык кыйынчылыктарды (мамлекеттик бюджеттин тартыштыгын жана мамлекеттик тышкы чоң карыздарды) эске алганда, мамлекет каржылоону камсыздоого мүмкүнчүлүгү жетпейт б.а. бюджеттик жана бюджеттик эмес каражаттар, багытталуучу каржылык ресурстар мындай муктаждыктарды канааттандыра албайт. Ушул кырдаалда жеке инвесторлор Кыргызстандын көптөгөн маселелерин чечүүдө мамлекетке мыкты өнөктөш боло алышмак. 
    Социалдык-экономикалык маселелерди чечүүдө мамлекеттин жана  жеке бизнестин өз ара аракеттеринин шарттарын жана механизмдерин өркүндөтүү максатында, өлкөбүздө мамлекеттик-жеке өнөктөшүүнү башкаруучуларга кесиптик кошумча билим берүү жана  потенциалдуу инвесторго сунуштоо үчүн МЖӨ долбоорлорун даярдоо зарыл.
    КР Финансы министрлигинин Окуу борбору акыркы эки жыл аралыгында МЖӨ долбоорлорун издөө, демилгелөө, даярдоо жана ишке ашыруу маселеси боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы жарандык секторунун жана бизнес өкүлдөрүнүн  билим деңгээлдерин жогорулатуу үчүн  “Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк” темасындагы окуу курсун өткөрүп келе жатат. Бул күндөрү коронавирус пандемиясына байланыштуу окутуу онлайн режиминде жүргүзүлүүдө.
     Окуу курсунун окутуучулары МЖӨ тармагындагы эл аралык эксперттер жана Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу “Мамлекеттик – жеке өнөктөштүк борборунун” кызматкерлери болуп саналат.