КӨҢҮЛ БУРГУЛА, АРАЛЫКТАН ОКУТУУ!!!

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бизнес жана жарандык секторунун өкүлдөрүнүн квалификациясын жогорулатуу боюнча “МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ӨНӨКТӨШТҮК” темасындагы адистештирилген эки күндүк аралыктан окутуу курсунан өтүү үчүн группага кабыл алууга кулактандыруу жарыялайт.