Даары-дармек каражаттары жана медициналык буюмдар базасы боюнча жаны окуу курсунун соавтору - Джанкорозова Мариям Кадыркуловна

Биз мурда маалымдагандай  http://uc.okmot.kg/ru/news/116  КР Электрондук мамлекеттик сатып алуулардын расмий системасын  дары-дармек каражаттарынын жана медициналык  буюмдардын электрондук базасы менен бирге интеграциялоого байланыштуу Кыргызстанда биринчи жолу КР Финансы министрлигинин Окуу борбору менен КР Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Медициналык техникалар жана даары-дармекттик камсыздоо департаменттиги биргеликте томонкудой темада практикалык курс откорду: "КР мамлекеттик сатып алуулардын расмий электрондук веб порталы менен  "Медициналык  буюмдарды жана даары-дармек каражаттарын сатып алуучу мамлекеттик мекемелердин Кыргыз Республикасынын медициналык  буюмдардын жана  даары-дармек каражаттарынын электрондук маалымат базасынын"  интеграциясын колдонуусу"

2020-жылдан февралынан баштап Бишкек шаарында Озгочо абалдын киргизилгенине чейин Окуу Борборунун базасында 80 адис окутулду. Белгилей кетчу нерсе, жаны курстун соавтору - КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин Медициналык техникалар жана даары-дармектик камсыздоо департаментинин директорунун орун басары  Джанкрозова М.К. Кыргызстандын жашоочуларына видеобилдирме берууго тартылды:

https://drive.google.com/open?id=1CDRj8sVhnozgcEJcsDHd4pz3Qg4s49Vr 

Акыркы учурда Мариям Кадыркуловна КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин COVID-19 менен курошуу боюнча штабынын курамына кирген.