«Мен - тренермин!» деп сыймыктануу менен айтам…..

«Мен - тренермин!» деп сыймыктануу менен айтам…..

КР Финансы министрлигинин Окуу борборунда (2020-жылдын 18- январынан 1-февралына чейин) Окутуунун интерактивдик усулдарыдеген темада окутуучулардын билимдерин жогорулатуучу окуу курсу болуп өттү.

Тренингдин максаты: Мыкты тренингдерди өткөрүүдө жана башка окутуунун формаларында жөндөмдүүлүктөрдү жана көндүмдөрдү өстүрүү.

Окуу курсунун бүтүшү менен төмөнкү максаттар курстун катышуучуларына жеткиликтүү болду деген ишеничтебиз:

  • негизги ролдор жана тренер үчүн зарыл болгон компетенциялар ачыкталды;
  • тренингди өткөрүүнүн заманбап технологиясы иштелди;
  • семинар/тренингдин түзүлүшүн иштеп чыгуунун, пландоонун жана даярдоонун концепциялары өздөштүрүлдү;
  • катышуучуларды өз ара биргеликте иштөөгө тартуу жөндөмдүүлүгү өздөштүрүлдү жана “татаал” катышуучулар менен иштөө усулу иштелип чыкты;
  • аудитория менен иштөө болду, угуучуларды баалоо жана тапшырмалар боюнча нускамалар берилди ж.б.

Жогоруда көрсөтүлгөн курсту иштеп чыгуу жана өткөрүү үчүн 15 жылдан ашык тренердик эмгек тажрыйбасы менен, Борбордук Азиядагы Америка университетинин Кошумча билим берүү борборунун негиздөөчүсү жана аткаруучу директору Сластникова Наталья Георгиевна чакырылган.  

Курстун бүтүшүндө катышуучулардан (мисалы, КР ФМ БК казналык жол-жоболорду талдоо жана усулу бөлүмүнүн башчысы Чоколова Роза Турдумамбетовна мыкты ыр чыгарып, курстун тренерине жана уюштуруучуларына арнады) “кайтып келүүчү байланышы” алынды.

Төмөндө Чоколова Роза Турдумамбетовнанын ырынан ссылка жасайбыз:

 

«Я - тренер!» с гордостью скажу,
И игротехнику на «5» я проведу,
Жестикуляцией держать всех буду
И правило «поднятой руки» я не забуду.

***

Корзины нет у нас в углу,
Зато…. спустили мы слезу,
Хоттабыча на «тачке» пригласили
И чемоданы наши загрузили.

***

Я содержимое рассыплю всем друзьям,
Скажу спасибо всем моим коллегам,
За Вашу конструктивность и талант,
За Вашу креативность и поддержку!

***

Теперь мы группа – Супер-класс!
И благодарностей коробочки  у нас,
И «вкусное» Рахмат  - Наталье говорим,
И Центр за организацию благодарим!