“Финансылык-экономикалык терминдердин орусча-кыргызча-англисче жана кыргызча-орусча-англисче сөздүгүно” шилтеме

 “Финансылык-экономикалык терминдердин орусча-кыргызча-англисче жана кыргызча-орусча-англисче сөздүгү” мамлекеттик финансыны башкаруу тармагында иштеген кызматкерлерге, студенттерге жана ишкерлерге сунуш кылынат. Бул сөздүк Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин кызматкери жана Кыргыз-түрк Манас университетинин окутуучулар курамы тарабынан иштелип чыкты.

Ссылка https://docviewer.yandex.ru/view/1014411544/?