КР МФ ТАРАБЫНАН КӨРСӨТҮЛҮҮЧҮ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАРДЫН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТТЕРИН БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ

КР Финансы министрлиги тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын административдик регламенттерин бекитүү тууралуу