КР ФМ ОКУУ БОРБОРУ УГУУЧУЛАР ҮЧҮН КУРСТАРДЫ СУНУШТАЙТ 

КР ФМ ОКУУ БОРБОРУ УГУУЧУЛАР ҮЧҮН КУРСТАРДЫ СУНУШТАЙТ 
Дасыккан бухгалтерлер кесиптик кайрадан даярдоодон өтпөсө, бухгалтердик эсеп жана финансылык отчет түзүү жагындагы мыйзамдуулук ыктуу колдонулушу мүмкүн эмес. Бул үчүн кызматкерлерге билим берүү процессин тынымсыз уюштуруп туруу зарыл 
Ушуга байланыштуу КР ФМ Окуу борбору угуучулар үчүн төмөнкүдөй курстарды сунуштайт: 
- “Мамлекеттик мекемелердеги бухгалтердик эсеп” (мамлекеттик мекемелердин жетекчилери (орун басарлары) үчүн);
- “Мамлекеттик секторлордогу бухгалтериялык эсеп жана отчеттуулук” 
Иштелип чыккан окуу модулдарында мамлекеттик башкаруу секторунда  колдонулуучу бухгалтердик эсеп жана финансылык отчет түзүү боюнча теориялык жана практикалык көндүмдөр берилген  Окуу модулдары бюджеттик системада иштеген бухгалтердик жана финансылык кызматкерлерге арналган. 
 Ошондой эле 2019-жылдын 12-июлунан баштап Финансы министри Б.Ж. Жеенбаева тарабынан бекитилген, биздин расмий сайтыбыздан көрүүгө боло турган билим берүү кызматын көрсөтүүлөргө карата жаңы Прейскурант ишке кирди.