Кыргыз Республикасынын Финансы минстрлигинин Окуу борборунда 2019-жылдын 9-июлунда ““Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Финансы минстрлигинин Окуу борборунда 2019-жылдын 9-июлунда ““Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу” темасында окутуучулар үчүн тренинг өткөрүлдү.

““Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу” темасындагы окутуучулар үчүн тренинг Кыргыз Республикасынын Финансы минстрлигинин Окуу борборунда окутуучулардын билим деңгээлин жана окуу процессинин сапатын жогорулатуу максатында өттү.““Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамы ушул жылдын 26-июнунда күчүнө кирди.

Бул тренингдин жүрүшүндө “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына киргизилген өзгөрүүлөр талкууланды.