2019-жылдын 12-июлунда Кыргыз Республикасынын Финансы минстри Б.Ж. Жеенбаева тарабынан Кыргыз Республикасынын Финансы минстрлигинин Окуу борборунун акы төлөмдүк билим берүү

2019-жылдын 12-июлунда Кыргыз Республикасынын Финансы минстри Б.Ж. Жеенбаева тарабынан Кыргыз Республикасынын Финансы минстрлигинин Окуу борборунун акы төлөмдүк билим берүү кызматына болгон баалардын жаңы Прейскуранты бекитилди.

Баалардын Прейскурантына өзгөртүүлөр төмөнкүлөргө байланыштуу киргизилди:

1.            2019-жылдын экинчи жарымынан баштап КР ФМ Окуу борбору угуучулар үчүн төмөнкүдөй жаңы курстарды сунуштап жатат: “Мамлекеттик мекемелердеги гухгалтердик эсеп” (мамлекеттик мекемелердеги жетекчилер (орун басарлар) үчүн), “Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк”, “Мамлекеттик инвестициялар долбоорлорун башкаруу”, “Бюджеттик мекемелердеги финансистер жана бухгалтерлер үчүн Google Таблицалар”;

2.            Областарга  жана аймактарга, ошондой эле КР ФМ Окуу борборунун филиалдарындагы: Ош жана Жалал-Абад шаарларына  барып окутуучу курстарга карата баалардын градациясы (өзгөрүүлөрү) болду