2023-жылдын 18-сентябрынан 22-сентябрына чейин Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору тарабынан "Бюджеттик мекемелер үчүн 1С: Бухгалтерия”

2023-жылдын 18-сентябрынан 22-сентябрына чейин  Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору тарабынан  "Бюджеттик мекемелер үчүн 1С: Бухгалтерия” темасында окуу курсу өткөрүлдү.  Бул окуу курсуна жалпысынан 16 кызматкер катышты.

Бул окуу курсунун негизги максаты бюджеттик уюмдардагы иштеп жаткан кызматкерлерге "1С: Бухгалтерия"  программасында бухгалтердик эсепти жүргүзүү жана отчеттуулукту түзүү технологиясынын негизги принциптерин тааныштыруу болуп саналат.

Аталган курстун машыктыруучусу Абдышева Рахат Турдукуловна болду.

Окуу курсунун аягында угуучулар окуу курсунан өткөндүгүн тастыктаган сертификаттарга ээ болушту.