2023-жылдын 18-сентябрынан 22-сентябрына чейин Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Жалал-Абад шаарындагы Окуу борбору

2023-жылдын 18-сентябрынан 22-сентябрына чейин Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Жалал-Абад шаарындагы Окуу борбору “Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу” темасындагы окуу курсу өткөрүлүп жатат.

Бул курска Жалал-Абад облусунун мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жана жеке адамдар болуп 22 адам катышууда.

 Бул окуу курсун Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борборунун окутуучулары Турдубай уулу Эсенбек жана Хабибуллина Асия Сайфуддиновна откөрүүдө.