БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ ФИНАНСЫ МИНСТРЛИГИНИН ОКУУ БОРБОРУ КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУЧУ КУРСКА ТӨМӨНКҮ ТЕМАЛАР БОЮНЧА КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ

БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ ФИНАНСЫ МИНСТРЛИГИНИН ОКУУ БОРБОРУ КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУЧУ КУРСКА ТӨМӨНКҮ ТЕМАЛАР БОЮНЧА КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ

 

 

Каттоо боюнча кайрылуу үчүн тел: 0-312-66-15-97,

 

0-312-62-58-45, 0778 47 38 40, факс: 0-312-62-58-52 же электрондук почта: ucmfkr@gmail.com, nurila.osmonova.65@mail.ru

 

Дареги: Бишкек ш., Эркиндик бульвары 58А, 608 каб. (6 кабат)