2023-ЖЫЛДЫН 13-СЕНТЯБРЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН ОКУУ БОРБОРУ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ДЕПАРТАМЕНТИ

2023-жылдын 13-сентябрында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору (КРФМ Окуу борбору)  Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаменти (КРФМ караштуу МСАД) менен биргеликте Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 14-апрелиндеги №27 «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилгендигине байланыштуу, (Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын 25-июлундагы №147 Мыйзамынын редакциясына ылайык) тааныштыруучу онлайн семинарларды өткөрүүнү пландаштырууда.

Семинарларды КР ФМ Окуу борборунун окутуучулары жана КР ФМ караштуу МСАД кызматкерлери (төлөмсүз негизде – акысыз) онлайн режиминде Zoom платформасында өткөрүшөт