“МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАРДЫ БАШКАРУУ” ТЕМАСЫНДАГЫ БИР КҮНДҮК АДИСТЕШТИРИЛГЕН ОКУУ КУРСУ

“МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАРДЫ БАШКАРУУ” ТЕМАСЫНДАГЫ БИР КҮНДҮК АДИСТЕШТИРИЛГЕН ОКУУ КУРСУ

Кыргыз Республикасынын архивдик мекемелеринин жетекчилери үчүн “Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу” темасындагы бир күндүк адистештирилген окуу курсу.