БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АКЫ ТӨЛӨНМӨ КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮНӨ КАРАТА ТАРИФТЕРДИН ЖАҢЫ ПРЕЙСКУРАНТЫ

Кыргыз Республикасынын финансы министри А.К. Бакетаев 2023-окуу жылынын II жарым жылынан тартып Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борборундагы билим берүүнүн акы төлөнмө кызмат көрсөтүүлөрүнө карата тарифтердин жаңы прейскурантын бекитти.