2019-жыдын 17 – 19- июнунда Кыргыз Республикасынын Финасы министрлигинин  Окуу борборунун Ош шаарындагы филиалында иштерди каттоо жана электрондук эсептик-статистикалык карта – АИС түзүү

2019-жыдын 17 – 19- июнунда Кыргыз Республикасынын Финасы министрлигинин  Окуу борборунун Ош шаарындагы филиалында иштерди каттоо жана электрондук эсептик-статистикалык карта – АИС түзүү маселелери боюнча соттор, анын жардамчылары, соттук отурумдун катчылары үчүн үч күндүк  тренинг өткөрүлдү. Тренингди Европа биримдигинин “Кыргыз Республикасындагы укуктук бийликти бекөмдөөгө кош аракеттер”долбоору менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби өткөрдү.