2023-ЖЫЛДЫН 21-ФЕВРАЛЫНДА КР ФМ ОКУУ БОРБОРУНДА "ДЕМ БЕРҮҮЧҮ ГРАНТТАР" ТЕМАСЫНДАГЫ ОКУУ КУРСУ ӨТТҮ

2023-жылдын 21-февралында КР ФМ Окуу борборунда "Дем берүүчү гранттар" темасындагы окуу курсу өттү

”Дем берүүчү гранттар”  темасындагы тренингдин максаты:

- Үлүштүк (дем берүүчү) гранттар билим берүү мекемелерин куруу жана реконструкциялоону, саламаттык сактоо, маданият, спорт, турак жай-коммуналдык, айыл-чарба, суу чарба мекемелерин жана башка социалдык объекттерди оңдоону каржылоо боюнча артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашырууга багытталган. Ошондой эле жогоруда аталган мекемелердин көмөкчү жана кошумча объекттерин курууга жана реконструкциялоого жергиликтүү бюджеттердин, эл аралык уюмдардын жана башка субъекттердин мобилизацияланган ресурстарына кошумча долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кошумча каржылоо түрүндө берилет.

Курстун жүрүшүндө угуучулар төмөнкү темалар боюнча керектүү билим алышты: https://drive.google.com/file/d/1kpufYFF7CqiSz_tIJsd5CIexu5PCoJPB/view

Бул окуу курсу гибриддик форматта өткөрүлдү, оффлайн форматта 9 угуучу жана онлайн форматта 18 угуучу катышты.