КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР, КУЛАКТАНДЫРУУ!!! Мамлекеттик, муниципалдык мекемелердин кызматкерлеринин жана кичи, орто бизнестин өкүлдөрүнүн потенциалын жогорулатуу максатында,

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР, КУЛАКТАНДЫРУУ!!!

Мамлекеттик, муниципалдык мекемелердин кызматкерлеринин жана кичи, орто бизнестин өкүлдөрүнүн потенциалын жогорулатуу максатында, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору төмөндөгү адистештирилген окуу курстар боюнча группаларга угуучуларды кабыл алууну жарыялайт:

1. «Ички аудитордун квалификациялык сертификатын тастыктоо үчүн окуу курсу»

Курстун узактыгы: 5 күн, 40 академиялык саат, саат 09:00дөн 16:30га чейин, окуунун акысы: офлайн – 5200 сом;

2. «Электрондук мамлекеттик сатып алууларга катышуу жана сунуштамаларды берүү тартиби»

Курстун узактыгы: 3 күн, 24 академиялык саат, саат 09:00дөн 16:30га чейин, окуунун акысы: офлайн – 3200 сом;

3.  «Туруктуу (жашыл) сатып алуулар»

Курстун узактыгы: 2 күн, 16 академиялык саат, саат 09:00дөн 16:30га чейин, окуунун акысы: офлайн – 2000 сом;

4. «Тандоо» электрондук каталогу жана сатып алуучулар үчүн электрондук каталогду администрлөө»

Курстун узактыгы: 1 күн, 8 академиялык саат, саат 09:00дөн 16:30га чейин, окуунун акысы: офлайн – 1600 сом;

5. «Берүүчүлөр үчүн «Тандоо» электрондук каталогу»

Курстун узактыгы: 1 күн, 8 академиялык саат, саат 09:00дөн 16:30га чейин, окуунун акысы: офлайн – 1600 сом;

6. «Сатып алууларды пландаштыруу»

Курстун узактыгы: 1 күн, 8 академиялык саат, саат 09:00дөн 16:30га чейин, окуунун акысы: офлайн – 1600 сом;

7. «Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда катышуучулардын сунуштарын салыштыруу жана баалоо»

Курстун узактыгы: 2 күн, 16 академиялык саат, саат 09:00дөн 16:30га чейин, окуунун акысы: офлайн – 2000 сом;

8. «Мамлекеттик сатып алуулар келишимин администрлөө»

Курстун узактыгы: 1 күн, 8 академиялык саат, саат 09:00дөн 16:30га чейин, окуунун акысы: офлайн – 1600 сом;

10.  «Жумуштарды сатып алуунун өзгөчөлүктөрү»

Курстун узактыгы: 2 күн, 16 академиялык саат, саат 09:00дөн 16:30га чейин, окуунун акысы: офлайн – 2000 сом;

11.  «Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу»

Курстун узактыгы: 3 күн, 24 академиялык саат, саат 09:00дөн 16:30га чейин, окуунун акысы: офлайн – 3200 сом.

11. «Дары-дармек каражаттарынын жана медициналык буюмдардын электрондук базасын колдонуу»

Курстун узактыгы: 1 күн, 8 академиялык саат, саат 09:00дөн 16:30га чейин, окуунун акысы: офлайн – 1600 сом.

Курстун өткөрүлө турган так датасы тууралуу маалымат, угуучуларга группа түзүлгөндө кабарланат.

Окуу акысын төлөгөндүгү ырасталгандан кийин, угуучулар окуу курсуна кабыл алынат.

Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү байланыштарга кайрылсаңыздар болот:

Тел.: 0555 222 918, 0772767364 (Whatsapp), email: ucmfkr@gmail.com.