КР Финансы министрлигинин Окуу борборунун базасында 2022-жылдын 15-июнунан 17-июнуна чейин “ Программалык бюджеттөө” темасындагы окуу курсу өткөрүлдү

2022-жылдын 15-июнунан 17-июнуна чейин КР Финансы министрлигинин Окуу борборунун базасында “ Программалык бюджеттөө” темасындагы окуу курсу өткөрүлдү.

Бул курс бюдеттик чыгымдардын орто мөөнөттүү стратегиясын (БЧОМС) жана программалык негиздеги бюджеттөөнү (ПНБ) түзүү процессине карата системалуу мамилени камсыз кылат. Окуу курсунун жүрүшүндө угуучулар төмөнкүдөй темалардагы керектүү билимдерге ээ болушту:

  1. БЧОМС жана ПНБ түзүү үчүн ченемдик укуктук база ;
  2. уюштуруучулук аспектилери;
  3. Бюджеттик программаларды жана чараларды аныктоого карата негизги талаптар;
  4. Натыйжалардын индикаторлорун аныктоо;
  5. Бюджеттик программалар боюнча бюджетти эсептөө;
  6. Бюджеттик программанын паспортун толтурууга талаптар;
  7. ПНБ аткаруу боюнча иш-чаралар планын түзүү.

Бул окуу курсунун максаты:

  • Программалык бюджетөө маселелери боюнча адистердин окутууда, билим берүү процессинин сапатын жогорулатуу;
  • Билим берүү процессине катышкан машыктыруучуларга көмөктөшүү;
  • БЧОМС жана ПНБ түзүү боюнча министрликтердин жана ведомстволордун кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу.