КР Финансы министрлигинин Окуу борборунда 2022-жылдын 10-майдан 14-майга чейин "1С: Бухгалтерия бюджеттик мекемелер үчүн "темасы боюнча окутуу курсу болуп өттү

 

КР Финансы министрлигинин Окуу борборунда 2022-жылдын 10-майдан 14-майга чейин "1С: Бухгалтерия бюджеттик мекемелер үчүн "темасы боюнча окутуу курсу болуп өттү, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин потенциалын өнүктүрүү жана квалификациясын жогорулатуу максатында.

Окутууну жогорку квалификациялуу бухгалтер-экономист Абдышева Рахат Турдукуловна өткөрдү.

Тренингдин жүрүшүндө мамлекеттик кызматкерлери бюджеттик мекемелер үчүн 1С программасы боюнча бухгалтердик эсепти жүргүзүү жана толтуруу боюнча керектүү билимдерди алышты.