Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин Окуу борборунда (мындан ары- Окуу борбору) билимдерди жогорулатуунун 7 себеби

Ошондой эле, биздин эмгек жамаатыбыз – бир муштумдай болгон биримдиктеги команда, компетенттүү, бардык учурда кеңеш берүүгө даяр турган кичи пейил адистер.

Биринчиси – бул актуалдуу окуу курстары: Мамлекеттик сатып алуулар, 1С, Ички  аудит, Жергиликтүү бюджет, Мамлекеттик сектордогу бух. эсеп.

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин Окуу борборунда (мындан ары- Окуу борбору) билимдерди жогорулатуунун 7 себеби

Көрүү үчүн шилтеме : КР ЭФМ Окуу борбору