Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борборунда 2021-жылдын 12-апрелинен 16-апрелине чейин "Мамлекеттик мекемелер учун IC: Бухгалтерия" темасындагы окуу курсу өткөрүлүүдө.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борборунда 2021-жылдын 12-апрелинен 16-апрелине чейин мамлекеттик мекемелердеги кызматкерлердин билимин жогорулатуу жана потенциалын өстүрүү максатында "Мамлекеттик мекемелер учун IC: Бухгалтерия" темасындагы окуу курсу өткөрүлүүдө.

Окутууну жогорку квалификациялуу, дасыккан практик бухгалтер -экономист Абдышева Рахат Турдукуловна  өткөрүп жатат.

Тренингдин жүрүшүндө Мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери "Мамлекеттик мекемелер учун IC: Бухгалтерия программасы" менен бухгалтердик эсептөөнү кантип киргизүү жана толтуруу керек экендиги тууралуу зарыл болгон билимдерге ээ болушту.