Сиздин фирмаңыз бар, бирок кардарыңыз жокпу? Бизге келиңиз да, өлкөбүздөгү ири жана ишенимдүү “Мамлекет” кардарын кантип алуу керек экендигин билиңиз

Сиздин фирмаңыз бар, бирок кардарыңыз жокпу? Бизге келиңиз да, өлкөбүздөгү ири жана ишенимдүү “Мамлекет” кардарын кантип алуу керек экендигин билиңиз

Бул курс мамлекеттик сатып алуулар боюнча конкурстарга биринчи катышып жаткан берүүчүлөргө (подрядчыларга) арналган;

Биздин курстан сиз эмнени үйрөнө аласыз:

  • КР мамлекеттик сатып алуулар веб-порталына берүүчүлөрдү (подрядчыларды)  каттоо механизми;
  • конкурсту издөө, конкурс жөнүндө маалыматтар жана конкурстук документацияны карап чыгуу;  
  • конкурстук табыштамаларды даярдоо процессси;
  • негизги түшүнүктөр, конкурсттук табыштаманы кепилдик камсыздоо (КТКК), товарларды техникалык адистештирүүсү, баалардын жадыбалы жана башка катышуучуга ылайык бекитилүүчү документтер;
  • сатып алуулар жол-жоболоруна катышуучуларга коюлуучу нагизги талаптар, берүүчүлөрдүн адистешүүсү, келишимдин негизги шарттары жана конкурсттук табыштама берүү;
  • келишимди аткарууну кепилдик камсыздоо түшүнүгү жана сатып алуу жөнүндө (контракттын) келишимдин долбоорун түзүү.  

Сурап билүү тел: +996 (312) 661 597 факс: 625 852, электрондук почта: ucmfkr@gmail.com

Дарегибиз: Бишкек ш., Эркиндик бульвары- 58 «А».

Курсту жетектөөчү (жооптуу адис): Нагаева Гулира Кубанычбековна

Тел: моб +996 (705) 148 006