Атайын Саламаттыкты сактоо министрлигинин, ошондой эле даары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды сатып алуу маселелерине кызыктар болгон уюмдардын кызматкерлери үчүн !!!

Атайын Саламаттыкты сактоо министрлигинин, ошондой эле даары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды сатып алуу маселелерине кызыктар болгон уюмдардын кызматкерлери үчүн !!!

Сиздерди даары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды сатып алуунун электрондук базасынын жаңы программасын үйрөнүү боюнча сатып алуучу  адистердин билимдерин жогорулатуучу бир күндүк адистештирилген окуу курсуна чакырабыз.  

Жогоруда аталган курста даары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды сатып алуунун электрондук базасындагы негизги түшүнүктөр жана анын структурасы жөнүндө ар тараптуу түшүнүк берилет.

✏️Окууну каалагандар уюмдун расмий фирмалык бланкына өтүнмө (заявка) жазып тапшыруусу зарыл.

🤝 Окуу үчүн төлөм жүргүзүлгөндөн жана келишим түзүлгөндөн кийин гана курска киргизилет.

📇 Окуу курсунун аякташы менен күбөлүк берилет.

📞 Сурап-билүү боюнча тел: +996 (312) 661 597 факс: 625 852, моб: 0772148006, 0705148006 Нагаева Гулира Кубанычбековна

электрондук почта: ucmfkr@gmail.com, gulira_nagaeva@mail.ru

Дареги: Бишкек ш., Эркиндик бульвары 58 «А», 6 кабат, 608 каб