2020-жылдын 18-декабрындагы №8 “«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» КР Мыйзамына киргизилген өзгөрүүлөр” темасындагы бир күндүк адистештирилген окуу курсуна кабыл алуу жүрүп жатат

2020-жылдын 18-декабрындагы №8 “«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» КР Мыйзамына киргизилген өзгөрүүлөр” темасындагы бир күндүк адистештирилген окуу курсуна кабыл алуу жүрүп жатат

 Аталган курстун алкагында угуучулар 2020-жылдын 18-декабрындагы мыйзамга киргизилген акыркы өзгөрүүлөр жана анын практикада колдонулушу жөнүндө түшүнүк алышат, комментарийлерди, дасыккан адистердин сунуштарын угушат, сатып алууларга катышууда жана уюштуруу процессинде пайда болуучу ар түрдүү маселелерди чечүүчү практикалык жөндөмдөрдү билишет.   

Курстун узактыгы: 1 күн,  8 академиялык саат,

саат 9:00 дөн 16:30га чейин, жумуштан ажыратылган түрдө.

Окутуунун баасы 1600 сом.

Өткөрүлүү датасы:  2-февраль

                                      4-февраль 

                                    9-февраль

Курсту ийгиликтүү аяктагандан кийин, анын жыйынтыгы боюнча сертификат берилет.

Катталуу маселеси боюнча курстун куратору Голубева Валентинага кайрылууга болот. Тел:  66-15-97, 0555 222 958;   электрондук почта: ucmfkr@gmail.com