2021-жылдын 25-январынан 29-январына чейин КР Финансы министрлигинин Окуу борборунда мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин потенциялын өстүрүү жана кесиптик билимдерин жогорулатуу максаты

2021-жылдын 25-январынан 29-январына чейин КР Финансы министрлигинин Окуу борборунда мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин потенциялын өстүрүү жана кесиптик билимдерин жогорулатуу максатында, “Бюджеттик мекемелер үчүн 1С:Бухгалтерия  темасындагы окуу курсу өткөрүлүп жатат.

Окууну жогорку квалификациялуу практик, бухгалтер-экономист Абдышева Рахат Турдукуловна алып барууда.

Тренингдин жүрүшүндө мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери 1С программасы боюнча бухгалтердик эсеп жүргүзүү жана толтуруу боюнча зарыл болгон билимдерге ээ болушат.